Simon Van de Velde

Företagsledning

Säljare

Hydraulikkomponenter
Hydraulaggregat / Projekt

Mikael Nyberg

Företagsledning

Maskinpåbyggnader filial Saleby

Hydraulikkomponenter
Hydraulik-/industrislang

Kjell Eriksson

Verkstadsansvarig

Andreas Beltin

Service & montageansvarig

Jimmy Karlgren

Servicekoordinator

Tommy Berg

Butik / Lager / Inköp

Mikael Jansson

Servicetekniker

Gunnar Nyberg

Servicetekniker

Erik Bergqvist

Servicetekniker

Melker Svantesson

Servicetekniker

Patrik Wettermark

Montör maskinpåbyggnader

 

Teo Ekblad

Montör maskinpåbyggnader